Dofinansowanie

Celem realizacji projektu dla marki IDESIN M. SIWEK SP. J. jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na dalszy rozwój Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Realizacja założonych wskaźników będzie również miała pozytywny wpływ na promocję polskiej branży meblarskiej oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 560 700,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 420 525,00 PLN

Powrót